Sebuah Perkongsian

Hasil Karya Abu Muhammad Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha

  • Selamat Datang ke Blog Saya. Semoga Sebuah Perkongsian ini memberi manfaat kepada kalian semua. Semoga berguna di dunia dan di akhirat

    Terima Kasih Kerana Mengunjungi Blog Ini

Catatan Ringkas: Cara Beriman dengan Sifat-sifat Allah SWT.

Posted by Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha On 2:27 PG 0 komenOleh A.Humaizi

Allah SWT mempunyai nama dan sifat-sifat yang tersendiri yang telah disebutkan sendiri oleh Allah swt di dalam Quran serta yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis baginda yang sahih. Sifat-sifat Allah swt ini terkadang disebut di dalam hadis menyerupai sifatnya makhluk sehingga terjadinya kelompok yang mengatakan Allah itu sama seperti makhluk, malah ada pula yang menolak terus perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam Quran tersebut dan menakwilkan sifat-sifat tersebut kepada makna yang lain. Jadi bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami masalah sifat-sifat Allah swt seperti ‘tangan’, ‘wajah’, ‘Allah bersemayam di atas Arasy’, dan lain-lain?

Ayat Muhkamat dan Ayat Mutasyabihat

Allah swt menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa di dalamnya terdapat ayat-ayat yang terang dan jelas maknanya iaitu ayat Muhkamat, manakala ayat yang samar dan tidak diketahui maknanya melainkan Allah iaitu ayat yang Mutasyabihat. Contoh ayat yang muhkamat ialah seperti ayat-ayat tentang perintah Allah swt mengenai solat, puasa, zakat, pengharaman arak, pengharaman zina dan lain-lain. Kebanyakkan ayat perintah dan larangan, disebut dengan ayat yang jelas dan mudah difahami.

Contoh bagi ayat yang Mutasyabihat pula ialah ayat-ayat berbentuk sifat-sifat Allah swt seperti Tangan Allah, Wajah Allah, Allah bersemayam (Istiwa’) di atas Arasy, dan lain-lain. Ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya melainkan Allah sahaja.

Dalam permasalahan ini, Allah swt mengajarkan hamba-hambanya, bagaimana cara untuk berinteraksi dan mengimani ayat-ayat yang berbentuk Mutasyabihat ini. Ianya disebutkan di dalam Surah Ali-Imran ayat ke-7, yang bermaksud

Dialah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" (yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran dan yang lain lagi ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing) adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.” (Ali Imran: 7)

Cara beriman dengan ayat yang Mutasyabihat

Melalui ayat di atas, jelas bagi kita cara untuk berinteraksi dengan ayat-ayat yang Mutasyabihat. Iaitu ayat Mutasyabihat ini hanya diketahui takwilnya oleh Allah sahaja. Kemudian, orang-orang yang mendalam ilmunya hanya menyerahkan makna ayat tersebut kepada Allah, dan mereka hanya beriman kepada ayat tersebut seperti mana yang telah disampaikan kepada mereka dari Quran. Demikianlah kata-kata mereka yang dirakamkan oleh Allah swt di dalam ayat tersebut,

“Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.” (Ali Imran: 7)

Di dalam sebuah hadis sahih, disebutkan oleh Rasulullah sallallahua’laihiwasalam bahawa, orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat adalah orang-orang yang condong hatinya kepada kesesatan.

Dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; Rasulullah sallallahua’laihiwasallam membaca ayat ini; "Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat darinya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata; Kami beriman kepada Al Qur'an seluruhnya dari Rabb kami. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal pikiran. (Ali Imran: 7). Aisyah berkata; kemudian Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat, maka mereka itulah adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah, Maka Waspadalah kalian terhadap mereka!" (HR Bukhari & Muslim)

Menetapkan Sifat Allah sebagaimana Allah sifatkan terhadap diriNya

Demikianlah sikap seorang Ahlus Sunnah, kita wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana yang telah Allah dan Rasul mensifatkan terhadap diriNya. Tidak boleh kita merubah, memisalkan, menambah atau mengurangkan, meniadakan, bertanya bagaimana terhadap sifat-sifat Allah swt kerana Allah swt tidak sama dengan makhluk. Seperti dalam firman Allah yang bermaksud;

“Tidak ada sesuatu apa pun yang menyerupaiNya, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat”(Surah Asy-Syura: 11)

Begitu juga di dalam Surah Al-Ikhlas, Allah berfirman maksudnya;

“Tidak ada satu pun yang menyerupaiNya” (Surah Al-Ikhlas: 4)

Oleh itu, seorang Ahlus Sunnah, apabila menjumpai ayat-ayat Quran atau hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti Tangan, Wajah, Allah turun ke langit dunia, Allah ketawa dan lain-lain, maka hendaklah kita menerima semua sifat-sifat tersebut tanpa bertanya, “Bagaimana sifat-sifat berkenaan itu”. Tetapkan di dalam diri kita bahawa, sifat-sifat tersebut walaupun namanya sama seperti sifat makhluk, tetapi hakikatnya tidak sama dengan makhluk.

Jika mahu dianalogikan, Muka Manusia dengan Muka Pintu. Dua-dua menggunakan perkataan ‘Muka’, tetapi dua-dua membawa makna dan hakikat yang berbeza. Inikan pula, wajah Allah dengan wajah makhluk, sudah pasti ianya sangat berbeza.

Usahlah menjadi seperti orang Muktazilah, yang suka mencari ta’wil ayat-ayat mutasyabihat seperti ini. Mereka menakwilkan ayat-ayat sifat Allah seperti Tangan Allah sebagai “Kekuasaan Allah”, Wajah Allah sebagai “Kemuliaan Allah” dan sebagainya. Maka ini adalah bercanggah dengan iktiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang tidak menakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat.

Oleh itu wahai kaum Muslimin, hendaklah kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan menyerahkan makna ayat-ayat yang mutasyabihat itu kepada Allah, kerana Allah sahajalah yang mengetahui makna ayat tersebut, seperti di dalam firmanNya yang bermaksud,

“Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah”(Surah Ali Imran: 7)

Penutup

Orang-orang yang suka mencari takwil adalah orang yang sesat seperti di sebutkan oleh Nabi sallallahua’laihiwasalam di dalam hadis di atas. Manakala orang-orang yang meniti jalan Ahlus Sunnah dengan tidak menakwilkan ayat yang mutasyabihat adalah orang yang mendalam ilmunya dan baik akalnya. Orang-orang yang banyak menakwil, mereka adalah orang yang gila dan rendah pula ilmu pengetahuannya.

“Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.” (Ali Imran: 7)

Wallahua’lam. Semoga bermanfaat.

Sumber:

1.Al-I’tisham, Imam Asy-Syatibi, Pustaka Azzam, Indonesia.

2. Syarah Akidah Wasatiyyah Ibn Taymiyyah, Syaikh Sai’d Bin Ali Wahfi Al-Qahtani, At Tibyan, Indonesia.

3. Sifat-sifat Allah yang diingkari oleh Ahli Bid’ah, Ustaz Abu Farouk Rasul Dahri, Terbitan Ummul Qura Sdn Bhd, Malaysia.
Oleh A.Humaizi

Bismillah.

Ketahuilah wahai saudaraku, antara ciri-ciri seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahua'laihiwasalam.

InsyaAllah, saya akan menyalin ulang satu bab di dalam Syarah Matan Akidah ath Thahawiyah oleh Syaikh Dr Salih bin Fauzan Al-Fauzan iaitu kitab yang mengandungi point-point penting di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berserta penjelasannya.

Bab ke 194: Dan kami (Ahlus Sunnah wal Jamaah) mencintai para sahabat Rasulullah sallallahua'laihiwasalam.

Pengertian sahabat Nabi:

Sahabat nabi ialah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahua'laihiwasalam dan dia beriman kepada beliau serta meninggal dunia dalam keadaan beriman.

Jika dia beriman tetapi belum pernah bertemu dengan beliau, maka dia bukan sahabat, sekalipun sezaman dengan Nabi sallallahua'laihiwasalam seperti raja An-Najasyi.

Demikian pula disyaratkan bahawa dia beriman dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Maka sekalipun hanya murtad atau mati dalam keadaan murtad, itu telah membatalkan panggilannya sebagai seorang sahabat dan juga membatalkan semua amalannya.

Para sahabat Rasulullah adalah generasi dan umat paling utama setelah Nabi sallallahua'laihiwasalam dan Rasul lainnya. Hal itu kerana mereka bertemu dengan Nabi, beriman kepada beliau, berjihad bersama beliau, mengambil ilmu lansung dari beliau, mereka dicintai Nabi dan Allah telah memilih mereka sebagai sahabat-sahabat bagi NabiNya.

Allah berfirman (yang bermaksud):

"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)" - (Surah Fath: 18)

Allah juga berfiman (yang bermaksud):

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka; kamu lihat mereka ruku; dan sujud mencari kurnia Allah dan keredhaannya, tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil, iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar" (Surah al-Fath: 29)

Para sahabat Nabi sallallahua'laihiwasalam adalah generasi yang terbaik; berdasarkan sabda Nabi yang bermaksud:

"Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian sesudah mereka" (HR Bukhari dan Muslim)

Mencintai sahabat Nabi adalah keimanan, dan membenci sahabat Nabi adalah kemunafikan

Sahabat Nabi adalah generasi yang terbaik kerana mereka telah menjadi sahabat Nabi sallallahua'laihiwasalam. Kerana itu, mencintai para sahabat Nabi adalah Iman, dan membenci mereka adalah kemunafikan.

Allah berfirman (yang bermaksud):

"Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin)" (Al-Fath: 29)

Oleh kerana itu kaum muslimin wajib mencintai semua sahabat, berdasarkan nas ayat tadi; kerana kecintaan Allah swt dan Nabi kepada mereka. Juga kerana mereka telah berjihad di jalan Allah, dan menyebarkan Islam di Timur dan Barat. Mereka juga telah membela Rasulullah sallallahua'laihiwasalam dan beriman kepada beliau serta mengikuti cahaya yang diturunkan kepada beliau. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Ketika Allah menyebutkan kaum Muhajirin dan kaum Ansar di dalam surah Al-Hasyr, Allah subhanallah taala berfirman (maksudnya):

"Bagi para fuqara' yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (kerana) mencari kurnia dari Allah dan keredhaan(nya) dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman'." (Surah Al-Hasyr: 8-10)

Inilah sikap kaum muslimin yang seharusnya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahua'laihiwasalam; memohon ampunan untuk mereka, memohon kepada Allah agar tidak menjelmakan rasa benci dalam hati-hati mereka terhadap para sahabat, demikian pula keluarga Nabi sallallahua'laihiwasalam. Mereka semua memiliki hak kekerabatan dan hak keimanan. Dan pandangan Ahlus Sunnah wal jamaah adalah: Wajib wala' (bersikap loyal) kepada semua keluarga Nabi sallallahua'laihiwasalam dan semua sahabat beliau.

Golongan an-Nashibah, loyal terhadap para sahabat, akan tetapi membenci keluarga Nabi sallallahua'laihiwasalam. dan itulah sebabnya mereka dinamanya an-Nawashib; kerana mereka membuat permusuhan terhadap keluarga Nabi sallallahua'laihiwasalam.

Sedangkan golongan ar-Rafidhah (Syiah), sebaliknya loyal terhadap keluarga nabi sebagaimana dakwaan mereka dan membenci para sahabat, melaknati mereka bahkan mengkafirkan dan mencaci-maki mereka.

(Petikan dari Terjemahan Penjelasan Matan Akidah Ath Thahawiyah oleh Syaikh Muhammad Salih Bin Fauzan Al-Fauzan, Pustaka Sahifa, Indonesia)


Kami melihat, apa yang berlaku di Malaysia sebagai suatu fitnah atas diri kita kaum Muslimin terhadap berkembangnya Syiah di Malaysia sehingga mereka pula berani memperjuangkan hak mereka untuk mengamalkan mazhab sesat mereka di bumi Ahlus Sunnah ini.

Kami ingin nyatakan, Sunni dan Syiah tidak mungkin dapat disatukan kerana Ahlus Sunnah berbeza dengan Syiah dalam perkara pokok akidah.

Ahlus Sunnah mencintai sahabat Nabi, manakala Syiah pula membenci sahabat Nabi.

Cuba anda bayangkan, jika anda seorang yang mencintai Ibubapa kalian kerana kemuliaan mereka, lalu ada orang lain membenci Ibubapa kalian, adakah kalian boleh duduk-duduk bersama si pembenci ibubapa kalian di dalam satu rumah yang sama? Mana mungkin ianya terjadi! Jika terjadi, sudah pasti pergaduhan dan pertelingkahan pasti terjadi.

Oleh itu, kami sarankan, usahlah terpedaya dengan slogan untuk menyatukan Sunni dan Syiah. Melainkan, si Syiah wajib bertaubat lalu kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Wallahua'lam, semoga kita diberi petunjuk oleh Allah subhanalla taala di atas jalan Nabi dan para sahabatnya radiallahuanhum ajma'in.

Semoga bermanfaat.


Kitab Hadis 9 Imam... DAPATKAN SEGERA!!!

Posted by Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha On 7:05 PG 3 komen


Memperkenalkan Ensiklopedia Hadis 9 Imam.

  • Memuatkan lebih 60 000 hadis
  • 9 Pilihan Kitab Imam Hadis
  • Dilengkapi kemudahan menyemak darjat perawi
  • Memuatkan nota-nota Ilmu Hadis secara ringkas

Kini mengkaji dan meneliti hadis lebih mudah!!!
Dapatkan segera!!!
HARGA RM 89.00 SAHAJA!!!
(Tidak Termasuk Harga Pos)
Hubungi: Humaizi
Tel: 013-4719722
Bayaran online ke CIMB Islamic Bank
0807-0000-9752-08
(Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha)


Di bawah ini adalah serba sedikit kelebihan software ini;

Pelbagai Pilihan Kitab Hadis


Dengan software ini, anda mempunyai 9 pilihan kitab. Hanya klik di nama kitab masing-masing untuk mengaksesnya.


Kemudahan Mencari Hadis

Anda boleh mencari hadis berdasarkan kata kunci di dalam bahasa Arab mahupun bahasa Indonesia. (Lebih kurang sama dengan Bahasa Melayu). Hanya klik di butang 'Cari kata', display di bawah ini akan keluar.Anda bolehlah menaip dan memilih sumber-sumber kitab yang anda ingin akses. Kemudian, hasil pencarian hadis akan tertera seperti di dalam gambar.


Akses Hadis Berdasarkan Bab


Anda juga boleh mengakses hadis berdasarkan Bab. Klik pada butang 'Bab', kemudian display di atas akan muncul. Anda boleh memilih kitab dan bab-bab yang terkandung di dalam setiap kitab yang anda pilih.

Meneliti Perawi Hadis


Anda boleh meneliti perawi bagi setiap hadis. Apabila anda telah membuka sebuah hadis, anda boleh menyemak darjat bagi setiap perawi hadis. Hanya klik pada butang 'Perawi' (No. 1). Kemudian, display seperti di atas akan muncul.
Berikut adalah beberapa penjelasan gambar di atas.
No. 2 - Urutan sanad hadis - Anda boleh mengklik nama setiap perawi untuk mengetahui status atau darjat mereka.
No. 3 - Ini adalah label warna bagi menunjukkan darjat seseorang perawi
No. 4 - Biodata ringkas perawi, serta pendapat para ulama hadis tentang darjatnya.
Tunggu apa lagi?!! Dapatkan segera sementara stok masih ada!!!
Harga RM89.00 sahaja!
(Tidak termasuk harga pos)
Hubungi:
Humaizi
Tel: 013-4719722, atau

Bayaran online ke CIMB Islamic Bank
0807-0000-9752-08
(AHMAD HUMAIZI BIN DIN MUSTAFAHA)
PERHATIAN....
* Software hadis ini adalah ORIGINAL
*Untuk memastikan tiada cetak rompak, 1 CD hanya untuk 1 Komputer
*Anda perlu mengikuti cara menginstal yang berada di dalam software ini
* Jika ada masalah semasa menginstal, sila hubungi saya.Oleh A.Humaizi

Perbezaan Sikap di antara Ahlussunnah dengan Ahlul Batil (Ahlul Bid’ah)

Posted by Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha On 12:23 PG 7 komen


Oleh A.Humaizi


Ketahuilah wahai saudaraku, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai prinsip-prinsip tertentu supaya ianya dapat dibezakan dengan akidah yang sesat iaitu akidahnya Ahlul Bid’ah. Selain seseorang itu mengetahui tentang bid’ah-bid’ah yang kecil iaitu bid’ah dalam amalan, dia juga perlulah mengetahui tentang bid’ah yang besar iaitu bid’ah di dalam akidah. Ini adalah kerana, bid’ah yang kecil itu, jika dibiarkan secara berterusan, ianya boleh menjadi penyakit kepada pemikiran seseorang muslim yang akhirnya mencelarukan akidahnya. Bagaimana penyakit yang kecil boleh merebak menjadi besar? Kerana mereka pada mulanya menganggap remeh bid’ah-bid’ah yang kecil sehingga akhirnya mereka membina prinsip-prinsip agama mengikut hawa nafsu sendiri untuk menghalalkan bid’ah kecil itu, lalu dengan prinsip-prinsip sesat itu, terjadilah pemikiran-pemikiran baru yang sebenarnya tidak pernah wujud pada zaman Rasulullah. Lalu, prinsip-prinsip sesat tersebut menjadi doktrin dan tersebar luas di kalangan kaum muslimin.

Maka tidak hairanlah, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahua’laihiwassalam yang memperingatkan para sahabat tentang perpecahan umat yang bakal berlaku selepas kewafatan baginda. Ini adalah seperti sabdaan baginda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Najih Irbadh Bin Sariyah r.a. berkata:

Rasulullah saw pernah menasihati kami dengan nasihat perpisahan yang meluluhkan hati dan mencucurkan air mata. Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan kerana itu berilah kami nasihat”. Beliau bersabda, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketaqwaan kepada Allah azza wajalla, tunduk dan taat (kepada pemimpin) meskipun kalian dipimpin oleh hamba sahaya. Kerana orang-orang yang hidup sesudahku akan melihat berbagai perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku, dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah kuat-kuat sunnah itu dengan gigi gerahammu dan hindarilah ajaran-ajaran yang baru (dalam agama), kerana semua bid’ah itu sesat.”(HR Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata, “Hadis ini Hasan Sahih”)

Dari hadis ini, dapatlah kita ketahui bahawa, perpecahan itu adalah sunnatullah dan pasti berlaku. Walaupun Nabi mengkhabarkan perpecahan yang bakal terjadi, tetapi, di dalam masa yang sama, Nabi saw memerintahkan para sahabat supaya tetap berpegang kepada sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Dapatlah kita ketahui di sini, dua perkara yang berbeza, iaitu ketentuan Allah dan perintah Allah.

Allah telah menentukan, manusia di akhir zaman ini akan berpecah belah dan penuh dengan kerosakan, tetapi perintah dari Nabi saw adalah supaya para sahabat tetap berpegang teguh dengan sunnah dan tidak terikut-ikut dengan golongan-golongan yang sesat. Maka, janganlah ada dikalangan manusia ini yang menyalahkan suasana persekitarannya yang merosakkan dirinya. Tetapi hendaklah dia menyalahkan dirinya kerana dia tidak memelihara dirinya dari kerosakan yang ada.

Apakah permasalahannya jika manusia ini berpecah? Dan apakah kepentingan yang menyebabkan kita menghebah-hebahkan hadis tentang perpecahan ini? Atau, adakah kita suka dengan dengan perpecahan?

Tidak! Kita bukanlah gembira dengan perpecahan! Malah kita sangat meloba-lobakan kesatuan! Dan kita tidak akan menyebutkan permasalahan ini secara besar-besaran melainkan kerana ianya adalah hadis Rasulullah saw yang juga merupakan wahyu. Boleh jadi, jika perkataan perpecahan itu diucapkan oleh orang biasa, sudah tentu dia akan dihina dan dihamun. Tetapi, insan yang menyebutkan permasalahan ini adalah Rasulullah saw sang kekasih Allah! Bukanlah beliau menyebutkan hal ini dengan hawa nafsu semata-mata! Ianya adalah adalah wahyu dari Allah.

Permasalahannya bukanlah kepada takdir Allah itu yang menetapkan manusia itu berpecah, tetapi permasalahannya adalah, saya dan kalian berada di dalam kelompok mana? Sama ada kelompok yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, atau di kelompok bid’ah yang sesat?

Maka dalam hal ini, sukalah saya berkongsi dengan kalian, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim r.h yang saya kutip dari sebuah buku yang bertajuk, ‘Merekalah Golongan Yang Selamat’. Antara sikap Ahlul Sunnah wal Jamaah yang membezakannya dengan ahlul bid’ah adalah;

1. Ahlussunnah meninggalkan perkataan manusia demi mengikuti sunnah, sedangkan ahli bid’ah meninggalkan sunnah demi mengikuti perkataan manusia. (pent- manusia di sini boleh jadi tokoh-tokoh, syaikh-syaikh mereka, ustaz-ustaz mereka dan lain-lain)

2. Ahlussunnah membandingkan perkataan manusia dengan sunnah. Apa yang sesuai dengannya, mereka terima, dan apa yang tidak sesuai dengannya, mereka tolak! Sementara ahli bid’ah membandingkan sunnah dengan pendapat para tokoh mereka. Apa yang sesuai dengan pandangan dan pendapat para tokoh mereka, mereka terima, dan yang menyelisihi pandangan mereka, mereka buang jauh-jauh.

3. Ahlussunnah jika mendapatkan sunnah yang sahih dari Nabi sallallahuaálaihiwassalam mereka tidak menunggu untuk mengamalkannya dan meyakini kesannya hingga ada yang menyepakatinya, mereka segera mengamalkan tanpa menghiraukan orang yang menyepakati atau menyelisihinya.

Asy-Syafie r.h berkata, “Manusia bersepakat bahawa siapa yang jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahua’laihiwassalam, maka tidak ada alasan untuknya meninggalkan sunnah itu demi mengikuti pendapat orang lain.”

4. Mereka tidak menisbat kepada pendapat tertentu atau tokoh tertentu selain Rasulullah sallallahua’laihiwassalam. Mereka tidak mempunyai julukan tertentu yang dikenal dengannya, atau penisbatan yang mereka dinisbatkan kepadanya, ketika orang-orang selain mereka bernisbat kepada pendapat-pendapat tokohnya. Sebagaimana jawaban sebagian Ahlussunnah, ketika ditanya tentangnya, “As-Sunnah itu tidak memiliki nama lain kecuali hanya As-Sunnah”
Sedangkan ahlul bid’ah suatu kali bernisbat kepada pendapat, seperti Qadariyah dan Murjiáh, sesekali bernisbat kepada siapa yang berkata, seperti hasymiyah, Nijjariyah dan Dharawiyah dan pada waktu yang lain bernisbat kepada suatu perbuatan, seperti khawarij dan Rafidah. (pent: juga pada zaman ini, ada yang mengikuti mazhab-mazhab pemikiran tokoh-tokoh tertentu, parti politik, jamaah-jamaah tertentu, masing-masing di antara mereka kononnya mempunyai prinsip atau fikrah tersendiri, walhal sebenarnya, mereka telah membuat satu jalan yang boleh jadi terkeluar dari jalan As-Sunnah). Sementara Ahlussunnah terbebas dari semua penisbatan ini. Mereka hanyalah bernisbat kepada hadis dan sunnah!

5. Ahlussunnah hanya membela hadis sahih dan atsar-atsar salaf, sedangkan ahli bid’ah membela pendapat dan mazhab mereka.

6. Ahlussunnah jika menyebutkan sunnah dan menyerukan manusia kepadanya, maka hati para ahli bid’ah berpaling darinya. Mereka itu sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firmannNya yang bermaksud,

“Dan jika kamu menyebut nama Rabbmu sahaja dalam al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang kerana membencinya”(Al-Isra: 46)

Sedangkan ahli bid’ah, bila kita menyebutkan syaikh-syaikh dan pendapat-pendapat mereka, maka mereka merasa senang dengan hal iti. Mereka itu sebagaimana difirmankan oleh Allah yang bermaksud;

“Dan apabila nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat dan apabila nama sesembahan-sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati” (Az-Zumar: 45)

7. Ahlussunnah mengakui yang hak dan menyayangi para makhluk. Mereka memperoleh ilmu dan rahmat yang luas, dan Rabb mereka rahmat dan ilmuNya meliputi segala sesuatu.
Sedangkan ahlul bid’ah mendustkan kebenaran dan mengingkari para makhluk. Mereka tidak memiliki ilmu dan rahmat. Bila hujah Ahlussunnah ditegakkan dihadapannya, maka mereka memenjarakan para Ahlul Sunnah dan bahkan membunuhnya jika memungkinkan. Mereka mewarisi sifat Firaun, kerana ketika hujah Nabi Musa ‘alaihisalam ditegakkan di hadapannya dan tidak mungkin Firaun boleh menjawabnya, maka dia berkata;

“Sungguh jika kamu menyembah Allah selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan” (Asy-Syua’ra: 29)

8. Ahlussunnah hanya mencintai dan memusuhi atas dasar sunnah Nabi, sedangkan ahli Bid’ah mencintai dan memusuhi atas dasar pendapat yang mereka ada-adakan.

9. Ahlussunnah tidak membuat sendiri landasan dasar hukum lalu mereka berhukum dengannya, menghakimi para musuh mereka dengannya, dan menghukum siapa saja yang menyelishinya sebagai fasik atau kafir. Mereka mempunyai beberapa landasan, iaitu Kitabullah, Sunnah Rasulullah dan apa yang disepakati oleh para Sahabat.

10. Bila dikatakan kepada Ahlussunnah: “Allah swt berfirman atau Rasulullah sallallahua’laihiwassalam bersabda, maka hati mereka mantap padanya, tidak berpaling kepada seorang pun selainnya, dan tidak menghiraukan apa kata fulan dan fulan. Sementara ahli bidáh menyelisihi hal itu.

11. Ahli bid’ah itu mengambil sunnah yang sesuai dengan hawa nafsunya, baik sahih mahupun dhaif, dan mereka meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka walaupun hadis itu sahih. Bila mereka tidak berkuasa untuk menolak hadis tersebut, maka mereka menyimpangkannya dengan takwil-takwil aneh yang merupakan penyimpangan dari tempat-tempat yang semestinya. Sementara Ahlussunnah tidak keinginan selain apa yang disebutkan hadis-hadis tersebut.

Begitulah antara perbezaan sikap seorang Ahlussunnah dengan Ahlul Batil atau Ahlul Bidáh yang sesat. Moga-moga kita termasuk dikalangan orang-orang yang terselamat dari azab Allah swt dan semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang sesat lagi menyesatkan.

Diharapkan dengan sebuah perkongsian yang sedikit ini membuka minda kita supaya dapat menilai sikap kita terletak di mana, sama ada dalam golongan yang selamat (Ahlussunnah), atau golongan yang sesat (Ahlul Bid’ah).Wallahua’lam, Semoga bermanfaat.

Oleh:
Abu Bakr Ahmad Humaizi
Universiti Teknologi PETRONAS.Sumber:

[1] Merekalah Golongan Yang Selamat, terjemahan dari kitab “Khasaish ahli al-Hadis wa as-Sunnah wa bayan manhajuhun wa fadhailihim wad difa’i ánhum” oleh Syaikh Muhammad Muhibbudin Abu Zayd, Pustaka at-Tazkia, Jakarta.

Adakah Kita Telah Berbakti Kepada Kedua Ibubapa?

Posted by Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha On 5:27 PTG 0 komen


Oleh A.Humaizi

Berbuat baik kepada ibu bapa merupakan satu amalan yang besar di dalam Islam. Allah swt telah meletakkan amalan berbakti kepada ibubapa sebagai amalan yang kedua tertinggi selepas mentauhidkan Allah. Ini disebutkan di dalam banyak ayat-ayat Quran, salah satunya adalah yang bermaksud:

"Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah (beribadah) selain Dia dan HENDAKLAH BERBUAT BAIK KEPADA KEDUA IBUBAPA. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya telah sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan "Ah!" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah "Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil" (Surah al-Isra': 23-24)

Malah, amalan berbakti kepada kedua ibubapa lebih tinggi darjatnya daripada amalan sunnah yang lain serta berjihad dijalan Allah jika sekiranya jihad tersebut adalah jihad yang bukan fardhu ain, hal ini disebutkan di dalam sebuah hadis sahih yang bermaksud:

"Seseorang datang kepada Nabi sallallahua'alaihiwassalam meminta izin untuk berjihad. Lalu beliau sallallahua'laihiwassalam bertanya: 'Apakah kedua orang tuamu masih hidup?', Orang itu menjawab: "Ya". Maka beliau sallallahua'laihiwassalam bersabda, "Hendaklah kamu berbakti kepada keduanya" (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'ei)

Dan di dalam hadis lain diceritakan oleh Muawiyyah bin Jahimah r.a:

Bahawasanya Jahimah r.a. datang kepada Rasulullah sallallahua'laihiwassalam dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, dan aku datang kepadamu untuk bermusyawarah'. Maka Beliau sallallahua'laihiwassalam bersabda: "Apakah engkau masih mempunyai ibu?" Ia menjawab, "Ya." Beliau sallallahua'laihiwassalam bersabda: "Hendaklah engkau tetap berbakti kepada ibumu kerana sesungguhnya syurga berada di bawah telapak kaki ibu" (Hadis Riwayat An-Nasae'i dengan sanad yang hasan)

Kata Ibnu Qudamah r.h di dalam kitabnya Al-Mughni membawakan alasan Nabi sallallahua'laihiwassalam menyuruh pemuda itu supaya meminta izin kepada kedua orang tua untuk ikut bersama beliau dalam berjihad, Beliau (Ibnu Qudamah) mengatakan bahawa berbakti kepada kedua ibubapa adalah fardhu ain, sedangkan jihad adalah fardhu kifayah, dan sedangkan fardhu ain lebih utama berbanding fardhu kifayah.

Sayang sekali pada zaman ini, para pemuda tidak mengetahui darjat amalan berbakti kepada orang tua, lalu mereka lebih suka mengikuti teman-teman mereka kononnya atas alasan berdakwah dan jihad, sedangkan terkadang, pemergian mereka itu tidaklah bersama keredhaan ibubapa mereka. Malah ada di antara mereka yang lebih sanggup berbohong dengan pelbagai helah di hadapan ibubapa semata-mata mengutamakan amalan yang dikatakan jihad itu, walhal, jika mereka membuka hati dan pemikiran, mereka akan ketahui, jihad yang disebutkan oleh Nabi itu adalah jihad perang! dan ianya sudah tentu lebih utama berbanding jihad-jihad yang diqiaskan sekarang ini! Oleh itu, mohonlah ampun kepada Allah atas kesilapan kita, semoga Allah menetapkan kita menjadi anak yang soleh kepada kedua ibu bapa, dan menjadi muslim yang benar-benar mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahhuaálaihiwassalam.

Imam Az-Zahabi r.h di dalam kitabnya al-Kabaair telah menulis sebuah puisi tentang pengorbanan seorang ibu kepada anaknya;

Ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama sembilan bulan seolah-olah sembilan tahun,
Dia bersusah payah ketika melahirkanmu yang hampir sahaja menghilangkan nyawanya,
Dia telah menyusuimu dari putingnya, dan dia hilangkan rasa mengantuknya kerana menjagamu,
Dia cuci kotoranmu dengan tangan kirinya, dia utamakan dirimu ke atas dirinya serta atas makanannya,
Dia jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagimu,
Dia telah memberimu semua kebaikan dan apabila kamu sakit atau mengeluh tampak darinya kesusahan yang luar biasa dan panjang sekali kesedihannya dan dia keluarkan harta untuk membayar doktor yang mengubatimu,
Seandainya dipilih antara kehidupanmu dengan kematiannya dia akan meminta supaya kamu hidup! dengan suaranya yang paling keras.
Betapa banyak kebaikan ibu, sedangkan engkau balas dengan akhlak yang tidak baik,
Dia selalu mendoakanmu dengan taufik, baik secara sembunyi mahupun terang-terangan,
Tatkala ibumu memerlukanmu disaat dia sudah tua renta, engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak berharga disisimu,
Engkau kenyang dalam keadaan dia lapar,
Engkau puas dalam keadaan dia haus,
Engkau mendahulukan berbuat baik kepada isteri dan anakmu daripada ibumu,
Engkau lupakan semua kebaikan yang pernah dia perbuat,
Berat rasanya atasmu memeliharanya padahal itu adalah urusan yang mudah,
Engkau kira ibumu ada disisimu umurnya panjang, padahal umurnya pendek.
Engkau tinggalkan padahal dia tidak punya penolong selainmu,
Padahal Allah telah melarangmu berkata "Ah!" dan Allah telah mencelamu dengan celaan yang lembut,
Engkau akan disiksa di dunia dengan durhakanya anak-anakmu kepadamu,
Allah akan membalas di akhirat dengan dijauhkanmu dari Allah Rabbul Álamin.
(Akan dikatakan kepadanya)
"Yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dahulu, dan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambaNya"- Surah Al-Hajj: 10)


Saudara-saudaraku seagama yang hatinya tetap menginginkan kasih sayang Allah, adakah kita telah benar-benar menggembirakan ibubapa kita? Atau kita lebih banyak mendukacitakan mereka?

Adakah kita lebih banyak bertanya khabar kepada mereka, atau kita lebih banyak bertanya khabar rakan-rakan kita?

Adakah kita lebih banyak menelefon mereka, atau mereka lebih banyak menelefon kita?

Adakah kita lebih gembira bersama ibubapa atau kita lebih gembira dengan rakan-rakan kita?

Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, keredhaan Allah itu letaknya pada keredhaan ibubapa, ianya disebutkan didalam sebuah hadis yang bermaksud:

"Redha Allah tergantung kepada keredhaan ibubapa dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan ibubapa" (HR Bukhari di dalam Adabul Mufrad -Sahih)


Semoga kita menjadi anak yang soleh, dan mendapat keredhaan ibubapa kita, dan seterusnya mendapat keredhaan Allah swt. Apakah yang lebih menggembirakan bagi seorang mukmin melainkan dia redha kepada Allah, dan Allah redha kepadanya, lalu dia dimasukkan ke dalam SyurgaNya di akhirat kelak, seperti firmanNya yang bermaksud,

"Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredhaiNya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaKu" (Surah Al-Fajr: 27-30)

Semoga tulisan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahua'lam.

Sumber:
1. Birrul Walidain, Berbakti kepada Kedua Orang Tua, Ust Yazid Abdul Kadir Jawas

Gambar Cinta... Dari saya, untuk anda..

Posted by Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha On 1:25 PTG 0 komen
Gambar alternatif untuk anda.
Sebelum ini saya pernah mendapat tahu bahawa gambar yang bertema seperti ini berlatar belakangkan kitab bible.
Oleh kerana itu, saya mengambil inisiatif mengambil gambar dengan tema yang sama tetapi dengan berlatar belakangkan hadis-hadis Rasululullah sallahua'laihiwassalam.
Semoga bermanfaat.
Muhammad s.a.w. itu hamba dan pesuruh Allah

Posted by Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha On 3:02 PTG 2 komenبسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ با لله من شرور اًنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا إله إلاالله واشهد ان محمدا عبده و رسوله، الصلاة والسلام عليه وآله وصحبه


Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah, kami memohon pertolongan, ampunan dan bertaubat kepadaNya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Siapa saja yang Allah beri hidayah nescaya tiada seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkannya, nescaya tiada seorangpun yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Selawat dan salam yang tiada terhingga semoga terlimpah atas beliau, keluarga dan sahabat-sahabat beliau.


InsyaAllah, tulisan pada kali ini saya akan berkongsi dengan pembaca sekalian berkaitan dengan perihal keimanan kepada Rasulullah sallahua’laihi wasallam.


Hendaklah kalian ketahui bahawa, Muhammad sallahua’laihiwasallam merupakan hamba Allah yang terpilih menjadi Rasul.


Muhammad, itulah nama beliau sallahua’laihiwassalam yang terkenal. Ianya disebut di dalam al-Quran:

مَا كَانَ مُحَمّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِجَا لِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ
“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah” (Al-Ahzab: 40)

Namanya juga disebut sebagai “Ahmad” sebagaimana firman Allah tentang Nabi Isa ‘alaihiwassallam (Ketika Isa berkata:)

“Ketika Isa anak Maryam berkata: “Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah ke atas kalian, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan (kedatangan) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad” (Surah As-Saff: 6)
Setelah itu, ketahuilah juga bahawa Rasulullah itu merupakan hamba Allah swt. Tidak sedikit pun ada padanya sifat Uluhiyyah (sifat-sifat yang layak disembah), dan tiada sedikit pun memiliki sifat Rububiyyah (yang dapat mencipta, memberi rezeki, dan mengatur alam semesta).

Beliau hanyalah seorang hamba Allah dan RasulNya, yang juga menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larang-larangan, dan yang menyampaikan risalah dari Allah swt.

Di dalam hal ini, terdapat bantahan terhadap individu yang bersikap melampau (ghuluw) terhadap diri beliau sallahua’laihi wassalam di mana, ada di kalangan kaum muslimin yang meletakkan beliau sallahua’laihiwassalam sebagai individu yang memiliki sifat Uluhiyyah dan Rububiyyah. Kemudian mereka berdoa kepada beliau bersama (berdoa kepada) Allah. Ini adalah satu perbuatan yang mensyirikkan Allah dalam soal pengibadatan kepadaNya.

Ketahuilah! Hanya milik Allahlah segala doa dipohon, tidak ada seorang pun yang layak diminta darinya melainkan Allah semata-mata.

Ketahuilah, permintaan itu terbahagi pula menjadi dua.

  1. Permintaan yang hanya Allah sahaja boleh mengabulkan seperti menyembuhkan penyakit, memberi keselamatan di dunia dan akhirat, mengampun dosa, memberi rezeki dan lain-lain.

  2. Permintaan yang makhluk boleh melakukannya seperti meminta tolong supaya membasuh, memasak, meminjamkan wang dan lain-lain.

Ketahuilah, permintaan yang jenis pertama itu hanya milik Allah swtNumbered List. Sesiapa yang meminta daripada makhluk terhadap permintaan jenis tersebut (iaitu jenis pertama), maka ia telah menyekutukan Allah dalam pengibadatan, dan ini adalah dosa syirik yang tidak akan diampunkan oleh Allah swt seperti firmannya yang bermaksud;

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni segala dosa selain yang selain dari itu (syirik) bagi sesiapa yang dikehendakiNya” (An-Nisa: 48)

Bagi permintaan jenis kedua, ini adalah lumrah kehidupan manusia yang hidup sesama manusia lainnya. Mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu, permintaan jenis ini dibenarkan di dalam Islam, malah digalakkan bagi seorang Muslim untuk membantu manusia lainnya terutama saudara-saudaranya yang seagama di dalam hal-hal kebaikan kerana ia termasuk di dalam amalan soleh.

Oleh kerana itu, janganlah kita menjadi seperti orang-orang Kristian (Nasrani) yang telah bersikap melampau (ghuluw) terhadap Nabi Isa ‘alaihissalam. Mereka mengatakan, Isa putra Maryam adalah anak Allah dan Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan!

Nah! Itulah kesesatan kaum Nasrani terhadap keimanan mereka terhadap Nabi Isa, mereka telah melampaui batas-batas ajaran Nabi Isa ‘alaihisalam sedangkan, tiada satu dalil pun dari Allah tentang hal tersebut. Oleh itu, hendaklah kaum Muslimin sekalian beriman kepada Rasulullah sallahua’laihiwassalam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah swt. Kita hanya meletakkan beliau sallahua’laihiwassalam selayaknya beliau sebagai seorang hamba Allah dan sebagai seorang Rasul yang telah dipilih oleh Allah dari kalangan hamba-hambaNya. Demikian juga keimanan kita kepada Rasul dan Nabi-nabi yang lainnya. Semuanya adalah hamba! Dan mereka itu telah dipilih oleh Allah swt!

Ketahuilah, segala apa yang ada di alam ini adalah hamba Allah swt, seperti di dalam firmannya yang bermaksud;

‘Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Rabb Yang Maha Pemurah sebagai seorang hamba’’ (Surah Maryam: 93)

Penduduk langit dan bumi itu termasuklah sekalian malaikat, jin, manusia, haiwan dan sebagainya.

Oleh itu, sewajibnya, bagi setiap Muslim yang beriktiqad dengan akidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah memahami benar-benar hakikat keimanan kepada Rasulullah sallahua’laihiwassallam. Semoga perkongsian yang sedikit ini membantu kalian dalam memahami akidah Islam berteraskan dalil yang sahih.

Sekian, terima kasih.

Semoga bermanfaat_
Abu Bakr Al-Humaidi
Masjid An-Nur, Universiti Teknologi PETRONAS
23 Februari 2010, Selasa, 7.00 petang.

Ulasan Ceramah Brother Shah Kirit (Pengubahsuaian di dalam agama)

Posted by Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha On 11:42 PTG 4 komen


Oleh A.Humaizi


Selepas maghrib tadi, saya mendengar satu ceramah yang disampaikan oleh Brother Shah Kirit di Masjid UTP. Memang menarik perkongsian beliau. Ternyata, apa yang disampaikan oleh beliau sangat bermanfaat kepada pendengar-pendengar supaya lebih membuka fikiran dalam hal ehwal agama dan tidak hanya bertaqlid buta dalam mempercayai dan mengamalkan agama ini.


Brother Shah Kirit banyak kali menyebutkan tentang penyelewengan agama-agama dari sumber asal mereka iaitu kitab-kitab rujukan mereka. Disebabkan adanya modifikasi (pengubahan) di dalam agama, maka agama-agama yang ada di dunia ini menjadi tidak benar dan terseleweng dari sumber aslinya. Maka disebabkan itu, ajaran asal bagi sesuatu agama itu adalah menyembah Tuhan yang satu, dan disebabkan adanya penambahan dari manusia, maka kita melihat, ada agama-agama yang menyembah patung, pokok, manusia dan sebagainya.


Bila saya mendengar kata-kata Brother Shah Kirit ini, kata-katanya memang tidak lari dari prinsip Ahlul Sunnah Wal Jamaah yang sangat-sangat menentang keras bid'ah di dalam agama. Yang dikatakan bidáh di dalam agama ini adalah sesuatu yang baru di dalam urusan ibadat kepada Allah yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi sallahua'laihiwassalm dan dari Quran.


Ya, Nabi sallahua'laihiwassalam selalu memperingatkan tentang bahaya bid'ah sehingga baginda mengatakan setiap bidáh itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Tetapi malangnya ramai yang tidak mengerti erti sebenar bid'ah. Lalu, disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang bid'ah ini, mereka lebih suka menentang orang yang memerangi bidáh walhal mereka bersetuju tentang faktor kesesatan sesuatu agama itu disebabkan adanya pengubahsuaian di dalam agama tersebut. Dan lebih malang lagi, walaupun mereka tahu, kerosakan pada agama-agama lain itu disebabkan pengubahsuaian di dalam agama, sayang sekali, mereka pula secara tidak sedar telah menjadi tekong-tekong dalam melakukan hal-hal yang baru di dalam agama Islam. Rupa-rupanya, mereka juga telah menjadi perubah-perubah agama Islam ini!


Ketahuilah wahai saudaraku, keselamatan itu adalah, apabila kita mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallahua'laihiwassalam dan meninggalkan apa yang tidak dilakukan oleh beliau yakni dalam urusan agama. Oleh itu, hendaklah setiap daripada kita ini memeriksa sama ada amalan kita di dalam agama ini benar-benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallahua'alaihiwassalam atau tidak.


Di dalam solat misalnya, adakah benar kita merapatkan saf seperti yang Nabi sallahua'laihiwassalam ajarkan kepada para sahabatnya? Cari bertakbir, cara rukuk dan sujud, dan bacaan-bacaannya, pernahkah kita meneliti amalan kita itu sesuai dengan petunjuk Rasul? Di kala berzikir, pernahkah Nabi menjaharkan bacaan zikirnya setiap masa sehingga mengganggu orang lain ingin melakukan ibadat? Di dalam bertauhid, adakah Nabi mentakwil sifat-sifat Allah? Wahai saudaraku, carilah jawapan-jawapan ini!


Jika anda telah mengetahui tunjuk ajar Nabi sallahua'laihiwassalam, mungkinkah ada pilihan lain bagi anda untuk mendapat petunjuk? Jika ada, adakah mereka itu benar-benar mendapat jaminan pembelaan dari Allah di akhirat kelak?
Katakanlah wahai saudaraku,"Cukuplah Allah dan Rasul sebagai petunjuk bagi kami! Apabila datangnya dalil dari Quran dan Sunnah yang sahih, kami akan mendengarnya dengan khusyuk dan merendah diri. Kami tidak akan mendahulukan kata-kata sesiapapun di hadapan kalam Allah dan hadis Rasulullah. Kami menganggap, apabila kami mendengar hadis Rasulullah, kami merasakan kami mendengar secara lansung dari Nabi sallahua'laihiwassalam. Dan tidaklah ketika itu kami berani membantahnya. Kerana hadis-hadis yang sahih dari baginda juga merupakan wahyu dari Allah. Lalu kerana itu, tiadalah perkataan lain bagi kami untuk berkata kecuali, kata-kata "Kami dengar dan kami taat"

Semoga kita membersihkan diri kita dari syirik, khurafat dan bidáh di dalam amalan kita seharian. Kerana dengan terhindarnya seseorang dari penyakit-penyakit tersebut, akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat.


Wallahua'lam.


Semoga bermanfaat.

Orang Musyrik Dahulu Pun Mengenal Allah, TETAPI....

Posted by Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha On 11:58 PG 3 komenOleh Abu Bakr Al-Humaidi

Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, akidah Islam dengan akidah agama lain mempunyai perbezaan yang amat ketara. Oleh itu, hendaklah kita mengetahui, apakah pokok ajaran agama Islam ini sehingga menyebabkan orang-orang yang Islam akan masuk syurga, manakala orang-orang kafir itu akan kekal di neraka.

Marilah sama-sama kita melihat kejelasan akidah Islam berbanding agama-agama sesat yang lain.

1. Ketahuilah wahai saudaraku, orang-orang kafir musyrik itu pun sebenarnya MENGENAL ALLAH sebagai pencipta alam ini dan memberi rezeki kepada makhluk-makhlukNya. Ini disebutkan oleh Allah swt di dalam Quran yang bermaksud;

"Katakanlah (wahai Muhammad), "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang berkuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati , dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka (orang-orang musyrik) akan menjawab, "Allah!". Maka, katakahlah: "Mengapa kamu tidak bertakwa (kepadaNya?)" - (Surah Yunus ayat 31)

Dari ayat tersebut, ternyatalah, orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala di keliling Ka'bah itu pun mengaku bahawa Allahlah sebagai Pencipta, Allahlah yang menghidup dan mematikan, dan Allah yang memberi rezeki. Lalu mengapa mereka menyembah dan meminta kepada selain Allah sedangkan mereka telah mengetahui hakikat tersebut?


2. Ketauhilah mereka menyembah berhala-berhala itu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Allah swt telah menyatakan sebab mereka menyembah dan meminta kepada patung-patung berhala itu dalam firmanNya:

"Orang-orang yang menjadikan para wali sebagai sesembahan selain Allah (mereka menyatakan): "Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya" (Surah Az-Zumar ayat 3)

dan lagi firman Allah bermaksud:

"Mereka (orang-orang musyrik) mengatakan: "Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah" (Surah Yunus ayat 18)

Maka, jelaslah bagi kita, orang-orang musyrik itu telah menjadikan ibadah mereka kepada berhala-berhala (yang berbentuk benda hidup atau mati) itu sebagai satu medium untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Maka hendaklah kita ketahui bahawa ibadah itu bukan sahaja berbentuk sujud dan ruku', tetapi ibadah itu juga termasuk meletakkan pengharapan, meminta pertolongan, berdoa, rasa takut dan tunduk dan pelbagai lagi.

3. Seruan para Nabi dan Rasul adalah supaya manusia mentauhidkan Allah dalam pengibadatan dan menghindarkan diri dari menyekutukan sesuatu apapun denganNya.

Setelah kita semua mengetahui hakikat kesyirikan ini, ketauhilah, bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahuala'iwassalam itu adalah satu seruan supaya orang-orang musyrik memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah semata tanpa memerlukan perantaraan sesiapa pun sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

"Janganlah kalian menyeru kepada seorang pun bersama Allah!" (Surah al Jin ayat 18)

dan juga firmanNya yang bermaksud:

"Hanya bagi Allah sahajalah (hak mengabulkan) doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu tidak dapat memperkenankan sesuatu pun untuk mereka" (Surah Ar-Rad ayat 14)

4. Hendaklah kita semua mengetahui, apakah penyimpangan-penyimpangan agama pada masa kini.

a) Agama Kristian/Nasrani - Mereka mengenal Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka menyatakan Allah mempunyai anak iaitu Nabi Isa. Kemudian mereka mengatakan tuhan itu ada tiga, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Quddus. Nah! Inilah yang dinamakan sebagai menyirikkan Allah!

Kerana itu, Allah swt membantah golongan Nasrani ini di dalam surah al-Ikhlas yang bermaksud:

"Katakanlah (wahai Muhammad)!: Dialah Allah, yang Maha Esa!. Allah tempat meminta segala sesuatu. (Allah) tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia." (Surah Al-Ikhlas: 1 - 4)

b) Agama-agama yang menyembah berhala, patung, manusia dan benda-benda lain seperti Buddha, Hindu, Animisme, dan lain-lain.

Agama-agama di atas memang sudah jelas kemusyrikan mereka. Mereka telah menjadikan patung yang dibuat sendiri oleh tangan mereka sebagai sesembahan. Malah kebodohan mereka terserlah kerana mereka telah berharap kepada sesuatu yang tidak mampu menciptakan dirinya sendiri!

Mungkinkah patung berhala mereka itu mengukir dirinya sendiri? Mungkinkah patung berhala itu berkata-kata? Nah! Mereka telah menyembah sesuatu yang mati!

Wahai manusia, tidakkah kamu ingin berfikir? Janganlah biarkan dirimu dalam kebodohan dan kesesatan!

5. Maka setelah kita semua mengenali hakikat tauhid dan kesyirikan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku! Ada dikalangan orang-orang yang mengaku Islam, tetapi mereka itu telah jatuh kepada kesyirikan yang besar! Malah, mereka itu kadang-kadang beserban dan berjubah! Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka supaya kau tidak jatuh dalam kesyirikan, kerana dosa mensyirikkan Allah itu tidak akan diampunkan oleh Allah swt sebagaimana firman Allah yang bermaksud;

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi sesiapa yang dikehendakinya." (Surah An-Nisa ayat 48)

Ketahuilah, bahawa dosa penzina, peminum arak itu adalah dosa besar! Tetapi ianya tidaklah sebesar dosa mensyirikkan Allah! Kerana Allah swt tidak akan mengampuni orang-orang yang mensyirikkan Allah selagi dia tidak bertaubat sebelum kematiannya. Tetapi, orang-orang yang bermaksiat dan melakukan dosa-dosa besar selain syirik, jika tidak bertaubat pun, boleh jadi Allah akan mengampuni dosa mereka (jika dikehendaki Allah) di akhirat nanti atas rahmat Allah selagi mereka mentauhidkan Allah.

Ketahuilah wahai saudara-saudaraku! Ada dikalangan orang yang mengaku Islam itu telah menyesatkan ramai manusia dengan mengajarkan manusia supaya memohon pertolongan dari orang yang telah mati di kalangan orang-orang soleh mahupun Nabi-nabi!

Apakah kebodohan yang telah menimpa umat ini sehingga mereka berharap kepada manusia yang telah mati?

Wahai manusia, ketahuilah! Di masa Nabi Muhammad sallallahualaihiwassalam hidup pun, beliau sentiasa memohon pertolongan dari Allah! Tidakkan kalian berfikir, sedangkan sewaktu hidup pun beliau mengharap pertolongan Allah, inikan pula setelah kewafatan beliau yang tidak berdaya berdiri dan hidup semula? Maka, hanya orang-orang bodoh sahajalah yang meminta kepada orang-orang yang telah mati!

6. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kesyirikan yang berlaku pada zaman sekarang lebih teruk berbanding zaman dahulu.

Orang zaman dahulu, walaupun mereka menyembah patung-patung berhala, tetapi dikala susah dan ketakutan, mereka akan memurni dan mengikhlaskan jiwa mereka memohon pertolongan dari Allah, sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

"Apabila mereka dilambung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya" (Surah Luqman ayat 32)

dan lagi firman Allah swt tentang orang-orang musyrik yang bermaksud,

"Apabila engkau ditimpa bahaya di lautan, tidak ada yang engkau seru selain Dia, tetapi tatkala Dia menyelamatkan engkau di daratan, tiba-tiba engkau berpaling. Manusia memang selalu tidak berterima kasih." (Surah Al-Isra' ayat 67)

Tetapi sayang, orang zaman sekarang, mereka mengaku beragama Islam tetapi mereka melakukan kesyirikan yang lebih teruk daripada orang-orang musyrik yang asli tersebut. Lihatlah orang pada zaman kita, bila mereka ditimpa kesusahan, ada dikalangan mereka yang memanggil-manggil nama orang-orang soleh seperti Nabi Ibrahim, Nabi Khidir, Syaikh Abdul Qodir al-Djailani dan tok syaikh mereka yang dianggap wali.

Ketahuilah! Perbuatan mereka itu telah menjatuhkan mereka dalam kekufuran! Kerana mereka telah menyekutukan Allah dalam memohon perlindungan.

Penutup

Oleh itu, hendaklah kita semua sedar akan hakikat tauhid dan hakikat syirik supaya kita dapat membezakan yang mana kebenaran dan yang mana kebathilan. Bukanlah tujuan kita mempelajari tentang syirik itu sebagai tanda kita ingin terjun ke dalamnya, tetapi kita mempelari sesuatu kebathilan itu supaya kita dapat mengenal dan menjauhkan diri darinya.

Segala kekurangan di dalam penyampaian ilmu ini mohon diperbetulkan. Semoga kalian mendapat manfaat dari penjelasan ini.

Wallahua'lam.

Untukmu guru tercinta....

Posted by Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha On 9:12 PTG 2 komen


Oleh A.Humaizi


Guruku,
Tadi ku terpandang wajahmu,
Lalu mengalir air mataku,
Mungkin kerana merinduimu,
dan mengenang nasihat-nasihatmu.

Guruku,
Aku hanya mengenalmu sebentar,
Ketika aku bertemumu,
Aku telah jatuh cinta padamu,
Kerana ilmu dan nasihat-nasihat mu yang sangat menyentuh kalbuku,

Guruku,
Kami bakal kehilangan guru yang mendidik kami,
Walaupun sebentar kita berjumpa,
Tapi ianya cukup berbekas dalam jiwa.

Wahai guru,
Kami ingin bertanya,
Adakah pengganti sepertimu?
Telah lama kami mencari orang sepertimu,
Tapi sayang, nampaknya Allah menakdirkan pertemuan kita sebentar,
Kami berharap, Allah mengurniakan kami hambaNya seperti mu,
Yang sentiasa mengajarkan kami Kalam Allah,
Yang sentiasa mengajarkan kami Sunnah Rasul,
Yang sentiasa memperingatkan kami jalan salaful ummah yang dijamin kebaikan agama bagi mereka oleh Rasulullah,

Ya, engkaulah guru kami,
Yang sentiasa menaikkan semangat kami untuk mendalami ilmu dienul Islam,
Supaya kami tidak merasa jemu dan merasa puas,
Supaya kami terus menerus menimba ilmu agama ini,
Dan tentunya, nasihat-nasihat mu pasti akan terngiang-ngiang dalam benak pemikiran kami.

Wahai guruku,
Barulah aku tahu nikmatnya berguru dengan guru yang benar-benar mendidik,
Ku harap, Allah mengurniakan aku guru yang dapat membimbingku supaya taat kepada Allah dan Rasulnya,
Ku harap Allah mengurniakan aku sentiasa hidup bersama para ulama yang beramal dengan ilmunya.
Ku harap jiwa ini sentiasa mencintai orang-orang soleh,
Supaya aku pun bisa menjadi soleh seperti mereka.

Semoga Allah menjaga dan memeliharamu wahai guruku,
Semoga Allah merahmati kehidupanmu selalu,
Semoga Allah menggolongkan diriku dan dirimu di akhirat nanti bersama orang-orang soleh.
Amin, ya Rabbal 'Alamin.
Nukian:
Ahmad Humaizi
9 Januari 2010,
Pogung Dalangan, Jogjakarta, Indonesia.