Sebuah Perkongsian

Hasil Karya Abu Muhammad Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha

  • Selamat Datang ke Blog Saya. Semoga Sebuah Perkongsian ini memberi manfaat kepada kalian semua. Semoga berguna di dunia dan di akhirat

    Terima Kasih Kerana Mengunjungi Blog Ini

Catatan Ringkas: Cara Beriman dengan Sifat-sifat Allah SWT.

Posted by Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha On 2:27 PG 0 komenOleh A.Humaizi

Allah SWT mempunyai nama dan sifat-sifat yang tersendiri yang telah disebutkan sendiri oleh Allah swt di dalam Quran serta yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis baginda yang sahih. Sifat-sifat Allah swt ini terkadang disebut di dalam hadis menyerupai sifatnya makhluk sehingga terjadinya kelompok yang mengatakan Allah itu sama seperti makhluk, malah ada pula yang menolak terus perkataan yang digunakan oleh Allah di dalam Quran tersebut dan menakwilkan sifat-sifat tersebut kepada makna yang lain. Jadi bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami masalah sifat-sifat Allah swt seperti ‘tangan’, ‘wajah’, ‘Allah bersemayam di atas Arasy’, dan lain-lain?

Ayat Muhkamat dan Ayat Mutasyabihat

Allah swt menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa di dalamnya terdapat ayat-ayat yang terang dan jelas maknanya iaitu ayat Muhkamat, manakala ayat yang samar dan tidak diketahui maknanya melainkan Allah iaitu ayat yang Mutasyabihat. Contoh ayat yang muhkamat ialah seperti ayat-ayat tentang perintah Allah swt mengenai solat, puasa, zakat, pengharaman arak, pengharaman zina dan lain-lain. Kebanyakkan ayat perintah dan larangan, disebut dengan ayat yang jelas dan mudah difahami.

Contoh bagi ayat yang Mutasyabihat pula ialah ayat-ayat berbentuk sifat-sifat Allah swt seperti Tangan Allah, Wajah Allah, Allah bersemayam (Istiwa’) di atas Arasy, dan lain-lain. Ayat-ayat seperti ini adalah ayat-ayat yang tidak diketahui maknanya melainkan Allah sahaja.

Dalam permasalahan ini, Allah swt mengajarkan hamba-hambanya, bagaimana cara untuk berinteraksi dan mengimani ayat-ayat yang berbentuk Mutasyabihat ini. Ianya disebutkan di dalam Surah Ali-Imran ayat ke-7, yang bermaksud

Dialah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" (yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran dan yang lain lagi ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak terang maksudnya). Oleh sebab itu (timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing) adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.” (Ali Imran: 7)

Cara beriman dengan ayat yang Mutasyabihat

Melalui ayat di atas, jelas bagi kita cara untuk berinteraksi dengan ayat-ayat yang Mutasyabihat. Iaitu ayat Mutasyabihat ini hanya diketahui takwilnya oleh Allah sahaja. Kemudian, orang-orang yang mendalam ilmunya hanya menyerahkan makna ayat tersebut kepada Allah, dan mereka hanya beriman kepada ayat tersebut seperti mana yang telah disampaikan kepada mereka dari Quran. Demikianlah kata-kata mereka yang dirakamkan oleh Allah swt di dalam ayat tersebut,

“Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.” (Ali Imran: 7)

Di dalam sebuah hadis sahih, disebutkan oleh Rasulullah sallallahua’laihiwasalam bahawa, orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat adalah orang-orang yang condong hatinya kepada kesesatan.

Dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; Rasulullah sallallahua’laihiwasallam membaca ayat ini; "Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat darinya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata; Kami beriman kepada Al Qur'an seluruhnya dari Rabb kami. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang memiliki akal pikiran. (Ali Imran: 7). Aisyah berkata; kemudian Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat, maka mereka itulah adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah, Maka Waspadalah kalian terhadap mereka!" (HR Bukhari & Muslim)

Menetapkan Sifat Allah sebagaimana Allah sifatkan terhadap diriNya

Demikianlah sikap seorang Ahlus Sunnah, kita wajib menetapkan sifat Allah sebagaimana yang telah Allah dan Rasul mensifatkan terhadap diriNya. Tidak boleh kita merubah, memisalkan, menambah atau mengurangkan, meniadakan, bertanya bagaimana terhadap sifat-sifat Allah swt kerana Allah swt tidak sama dengan makhluk. Seperti dalam firman Allah yang bermaksud;

“Tidak ada sesuatu apa pun yang menyerupaiNya, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat”(Surah Asy-Syura: 11)

Begitu juga di dalam Surah Al-Ikhlas, Allah berfirman maksudnya;

“Tidak ada satu pun yang menyerupaiNya” (Surah Al-Ikhlas: 4)

Oleh itu, seorang Ahlus Sunnah, apabila menjumpai ayat-ayat Quran atau hadis yang menyebutkan sifat-sifat Allah seperti Tangan, Wajah, Allah turun ke langit dunia, Allah ketawa dan lain-lain, maka hendaklah kita menerima semua sifat-sifat tersebut tanpa bertanya, “Bagaimana sifat-sifat berkenaan itu”. Tetapkan di dalam diri kita bahawa, sifat-sifat tersebut walaupun namanya sama seperti sifat makhluk, tetapi hakikatnya tidak sama dengan makhluk.

Jika mahu dianalogikan, Muka Manusia dengan Muka Pintu. Dua-dua menggunakan perkataan ‘Muka’, tetapi dua-dua membawa makna dan hakikat yang berbeza. Inikan pula, wajah Allah dengan wajah makhluk, sudah pasti ianya sangat berbeza.

Usahlah menjadi seperti orang Muktazilah, yang suka mencari ta’wil ayat-ayat mutasyabihat seperti ini. Mereka menakwilkan ayat-ayat sifat Allah seperti Tangan Allah sebagai “Kekuasaan Allah”, Wajah Allah sebagai “Kemuliaan Allah” dan sebagainya. Maka ini adalah bercanggah dengan iktiqad Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang tidak menakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat.

Oleh itu wahai kaum Muslimin, hendaklah kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan menyerahkan makna ayat-ayat yang mutasyabihat itu kepada Allah, kerana Allah sahajalah yang mengetahui makna ayat tersebut, seperti di dalam firmanNya yang bermaksud,

“Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah”(Surah Ali Imran: 7)

Penutup

Orang-orang yang suka mencari takwil adalah orang yang sesat seperti di sebutkan oleh Nabi sallallahua’laihiwasalam di dalam hadis di atas. Manakala orang-orang yang meniti jalan Ahlus Sunnah dengan tidak menakwilkan ayat yang mutasyabihat adalah orang yang mendalam ilmunya dan baik akalnya. Orang-orang yang banyak menakwil, mereka adalah orang yang gila dan rendah pula ilmu pengetahuannya.

“Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.” (Ali Imran: 7)

Wallahua’lam. Semoga bermanfaat.

Sumber:

1.Al-I’tisham, Imam Asy-Syatibi, Pustaka Azzam, Indonesia.

2. Syarah Akidah Wasatiyyah Ibn Taymiyyah, Syaikh Sai’d Bin Ali Wahfi Al-Qahtani, At Tibyan, Indonesia.

3. Sifat-sifat Allah yang diingkari oleh Ahli Bid’ah, Ustaz Abu Farouk Rasul Dahri, Terbitan Ummul Qura Sdn Bhd, Malaysia.

Categories:

0 Response for the "Catatan Ringkas: Cara Beriman dengan Sifat-sifat Allah SWT."