Sebuah Perkongsian

Hasil Karya Abu Muhammad Ahmad Humaizi Bin Din Mustafaha

  • Selamat Datang ke Blog Saya. Semoga Sebuah Perkongsian ini memberi manfaat kepada kalian semua. Semoga berguna di dunia dan di akhirat

    Terima Kasih Kerana Mengunjungi Blog Ini
Oleh A.Humaizi

Bismillah.

Ketahuilah wahai saudaraku, antara ciri-ciri seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahua'laihiwasalam.

InsyaAllah, saya akan menyalin ulang satu bab di dalam Syarah Matan Akidah ath Thahawiyah oleh Syaikh Dr Salih bin Fauzan Al-Fauzan iaitu kitab yang mengandungi point-point penting di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berserta penjelasannya.

Bab ke 194: Dan kami (Ahlus Sunnah wal Jamaah) mencintai para sahabat Rasulullah sallallahua'laihiwasalam.

Pengertian sahabat Nabi:

Sahabat nabi ialah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahua'laihiwasalam dan dia beriman kepada beliau serta meninggal dunia dalam keadaan beriman.

Jika dia beriman tetapi belum pernah bertemu dengan beliau, maka dia bukan sahabat, sekalipun sezaman dengan Nabi sallallahua'laihiwasalam seperti raja An-Najasyi.

Demikian pula disyaratkan bahawa dia beriman dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Maka sekalipun hanya murtad atau mati dalam keadaan murtad, itu telah membatalkan panggilannya sebagai seorang sahabat dan juga membatalkan semua amalannya.

Para sahabat Rasulullah adalah generasi dan umat paling utama setelah Nabi sallallahua'laihiwasalam dan Rasul lainnya. Hal itu kerana mereka bertemu dengan Nabi, beriman kepada beliau, berjihad bersama beliau, mengambil ilmu lansung dari beliau, mereka dicintai Nabi dan Allah telah memilih mereka sebagai sahabat-sahabat bagi NabiNya.

Allah berfirman (yang bermaksud):

"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)" - (Surah Fath: 18)

Allah juga berfiman (yang bermaksud):

"Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka; kamu lihat mereka ruku; dan sujud mencari kurnia Allah dan keredhaannya, tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil, iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar" (Surah al-Fath: 29)

Para sahabat Nabi sallallahua'laihiwasalam adalah generasi yang terbaik; berdasarkan sabda Nabi yang bermaksud:

"Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian sesudah mereka" (HR Bukhari dan Muslim)

Mencintai sahabat Nabi adalah keimanan, dan membenci sahabat Nabi adalah kemunafikan

Sahabat Nabi adalah generasi yang terbaik kerana mereka telah menjadi sahabat Nabi sallallahua'laihiwasalam. Kerana itu, mencintai para sahabat Nabi adalah Iman, dan membenci mereka adalah kemunafikan.

Allah berfirman (yang bermaksud):

"Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin)" (Al-Fath: 29)

Oleh kerana itu kaum muslimin wajib mencintai semua sahabat, berdasarkan nas ayat tadi; kerana kecintaan Allah swt dan Nabi kepada mereka. Juga kerana mereka telah berjihad di jalan Allah, dan menyebarkan Islam di Timur dan Barat. Mereka juga telah membela Rasulullah sallallahua'laihiwasalam dan beriman kepada beliau serta mengikuti cahaya yang diturunkan kepada beliau. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Ketika Allah menyebutkan kaum Muhajirin dan kaum Ansar di dalam surah Al-Hasyr, Allah subhanallah taala berfirman (maksudnya):

"Bagi para fuqara' yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (kerana) mencari kurnia dari Allah dan keredhaan(nya) dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa, "Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman'." (Surah Al-Hasyr: 8-10)

Inilah sikap kaum muslimin yang seharusnya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahua'laihiwasalam; memohon ampunan untuk mereka, memohon kepada Allah agar tidak menjelmakan rasa benci dalam hati-hati mereka terhadap para sahabat, demikian pula keluarga Nabi sallallahua'laihiwasalam. Mereka semua memiliki hak kekerabatan dan hak keimanan. Dan pandangan Ahlus Sunnah wal jamaah adalah: Wajib wala' (bersikap loyal) kepada semua keluarga Nabi sallallahua'laihiwasalam dan semua sahabat beliau.

Golongan an-Nashibah, loyal terhadap para sahabat, akan tetapi membenci keluarga Nabi sallallahua'laihiwasalam. dan itulah sebabnya mereka dinamanya an-Nawashib; kerana mereka membuat permusuhan terhadap keluarga Nabi sallallahua'laihiwasalam.

Sedangkan golongan ar-Rafidhah (Syiah), sebaliknya loyal terhadap keluarga nabi sebagaimana dakwaan mereka dan membenci para sahabat, melaknati mereka bahkan mengkafirkan dan mencaci-maki mereka.

(Petikan dari Terjemahan Penjelasan Matan Akidah Ath Thahawiyah oleh Syaikh Muhammad Salih Bin Fauzan Al-Fauzan, Pustaka Sahifa, Indonesia)


Kami melihat, apa yang berlaku di Malaysia sebagai suatu fitnah atas diri kita kaum Muslimin terhadap berkembangnya Syiah di Malaysia sehingga mereka pula berani memperjuangkan hak mereka untuk mengamalkan mazhab sesat mereka di bumi Ahlus Sunnah ini.

Kami ingin nyatakan, Sunni dan Syiah tidak mungkin dapat disatukan kerana Ahlus Sunnah berbeza dengan Syiah dalam perkara pokok akidah.

Ahlus Sunnah mencintai sahabat Nabi, manakala Syiah pula membenci sahabat Nabi.

Cuba anda bayangkan, jika anda seorang yang mencintai Ibubapa kalian kerana kemuliaan mereka, lalu ada orang lain membenci Ibubapa kalian, adakah kalian boleh duduk-duduk bersama si pembenci ibubapa kalian di dalam satu rumah yang sama? Mana mungkin ianya terjadi! Jika terjadi, sudah pasti pergaduhan dan pertelingkahan pasti terjadi.

Oleh itu, kami sarankan, usahlah terpedaya dengan slogan untuk menyatukan Sunni dan Syiah. Melainkan, si Syiah wajib bertaubat lalu kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Wallahua'lam, semoga kita diberi petunjuk oleh Allah subhanalla taala di atas jalan Nabi dan para sahabatnya radiallahuanhum ajma'in.

Semoga bermanfaat.


Categories: , , , , , ,

0 Response for the "Sifat Seorang Ahlus Sunnah : Mencintai Para Sahabat Rasulullah sallallahua'laihiwasalam."